Zoeken
en-USnl-NL
maandag 28 september 2020 ..:: Stambomen » Mevrouw Brem ::..   Login
 Privacy Statement


Jo Vermeulen hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Jo Vermeulen Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Jo Vermeulen Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Jo Vermeulen verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Jo Vermeulen verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Jo Vermeulen. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Jo Vermeulen om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Jo Vermeulen Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Jo Vermeulen openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Jo Vermeulen leest geen van uw privé online communicaties.

Jo Vermeulen raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Jo Vermeulen zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Jo Vermeulen is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Jo Vermeulen en aan Jo Vermeulen gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Jo Vermeulen verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Jo Vermeulen Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Jo Vermeulen gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Jo Vermeulen en haar relaties. Jo Vermeulen kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Jo Vermeulen verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Jo Vermeulen kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Jo Vermeulen gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Jo Vermeulen, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Jo Vermeulen gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Jo Vermeulen houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Jo Vermeulen, om te bepalen welke Jo Vermeulen services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Jo Vermeulen naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Jo Vermeulen zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Jo Vermeulen of de site; (b) om de rechten of eigendom van Jo Vermeulen te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Jo Vermeulen, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Jo Vermeulen Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Jo Vermeulen pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Jo Vermeulen site of services, zal de cookie Jo Vermeulen helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Jo Vermeulen Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Jo Vermeulen kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Jo Vermeulen services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Jo Vermeulen stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Jo Vermeulen stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Jo Vermeulen zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Jo Vermeulen raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Jo Vermeulen uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Jo Vermeulen heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Jo Vermeulen niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Jo Vermeulen via jo@vermeulen.ws. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.


  
Copyright 2009 Jo Vermeulen   Terms Of Use  Privacy Statement